Your solution maker

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Anders denken en handelen, dat is iKanbi! “

We vinden dat we een verantwoordelijkheid dragen op menselijk, maatschappelijk en ecologisch vlak. Concreet uit zich dat in een managementstijl die focust op menselijke waarden, eerlijke sociale praktijken en de ontwikkeling van een duurzaam milieubeleid.

De menselijke waarden van iKanbi:

we definiëren ze als verantwoordelijkheid, vriendelijkheid en respect. De waarde ‘respect’ komt tot uiting in ons diversiteits- en inclusiebeleid. Voor iKanbi is dat niet louter een ethische kwestie, maar een vanzelfsprekendheid en een hefboom voor innovatie en prestatie. (cf. diversiteitscharter: https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/).

Eerlijke sociale praktijken:

we vinden het belangrijk dat iedereen kan groeien in een bedrijf waar non-discriminatie, professionaliteit, transparantie en integriteit de norm zijn onder collega’s, wat hun rol ook mag zijn.

Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid:

we trachten onze ecologische voetafdruk te verkleinen door thuis te werken (daling van meer dan 153 ton CO2-emissies), ons plastic- en papierverbruik te verminderen, ecologische onderhoudsproducten en verbruiksgoederen te gebruiken, afval te sorteren, te kiezen voor hybride voertuigen, enz.

Code Of Conduct iKanbi Group

De ‘hele text van de Code kan via de volgende link graadpleegd worden : CodeOfConductIkanbiGroup