Your solution maker

Incasso

“Voor de inning van vorderingen hebben onze Customer Advisors een opleiding gevolgd over de specifieke onderhandelings- en transactieprocedures. “

Uw klanten betalen hun factuur niet op tijd? U krijgt geen reactie op aanmaningen? Uw interne incassodienst wordt overspoeld met werk?

U bent een instelling die belast is met de inning van schuldvorderingen van een bedrijf, of een kantoor van gerechtsdeurwaarders?

Dan zal dit u beslist interesseren!

Het kost een bedrijf vaak veel tijd en geld om verschuldigde bedragen in te vorderen. Om u te ontlasten, interveniëren wij ter ondersteuning van de bestaande procedure: beheer en opvolging van de aanmaningen aan uw debiteurs, verzending van e-mails, telefonische opvolging, het versturen van aangetekende brieven en, indien nodig, de opstart van een gerechtelijke procedure. Onze medewerkers, die over een zekere mensenkennis beschikken, zijn opgeleid in de uitvoeringsprocedures voor de invordering van schuldvorderingen.

Incasso-, bank- en verzekeringssector

De versnelde digitalisering van bank- en verzekeringsdiensten heeft het begrip ‘service’ en de servicerelatie tussen klanten en deze instellingen veranderd.

Meer weten