Your solution maker

Onze toezeggingen en waarden

Laten we samen een duurzamere toekomst opbouwen

Wij zijn diep overtuigd dat de verantwoordelijkheid van iKanbi zich uitstrekt verder dan onze enkelvoudige zakelijke activiteiten. We geloven in verantwoordelijkheid op alle niveaus: veiligheid, menselijk, maatschappelijk en milieu. Daarom engageren we ons om deze waarden te integreren in al onze praktijken, van mensgericht management tot eerlijke sociale praktijken, en de ontwikkeling van een ecologisch en duurzaam milieubeleid.

De waarden die ons leiden

Onze waarden zijn niet alleen woorden, maar principes die elk van onze acties sturen en ons in staat stellen om sterke en langdurige relaties op te bouwen gebaseerd op vertrouwen, respect en uitmuntendheid met onze klanten, partners en onze gemeenschap van medewerkers.

Transparantie

Duidelijke communicatie, uitwisselingen en eerlijkheid

Respect

Waardigheid, achting, erkenning van de waarde van iedereen

Vertrouwen

Betrouwbaarheid, verantwoordelijkhei en geloofwaardigheid

Nabijheid

Authentieke relaties, actief luisteren, beschikbaarheid

Expertise

Uitmuntendheid, bekwaamheid, professionalisme en passie

iKanbi zet zich in voor veiligheid

iKanbi hecht veel belang aan veiligheid, gezien de gevoelige aard van onze activiteiten. Als leverancier van klantrelatiebeheerdiensten zijn de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van onze klanten van het grootste belang. Daarom investeren we in geavanceerde beveiligingsmaatregelen, certificeringen en strenge processen om de bescherming van gegevens en het vertrouwen van onze klanten te waarborgen.

iKanbi zet zich in voor zijn gemeenschap van medewerkers

We geloven sterk in het belang van het welzijn van onze medewerkers, omdat we ons ervan bewust zijn dat zij de hoeksteen zijn van ons succes. Daarom beschouwen we het welzijn van onze medewerkers als een absolute prioriteit en verbinden we ons ertoe een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. We spannen ons in om een gezonde werkomgeving te bieden die bevorderlijk is voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van iedereen, door middel van initiatieven gericht op het bevorderen van een evenwicht tussen werk en privéleven, evenals actieve ondersteuning bij stressmanagement en het bevorderen van algemeen welzijn.

We zijn diep toegewijd aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. We bieden hen mogelijkheden voor training en groei, waarbij we hen aanmoedigen om hun vaardigheden uit te breiden en hun volledige potentieel te bereiken. Onze cultuur bevordert een continu leerproces en innovatie, waardoor iedereen aanzienlijke vooruitgang kan boeken in zijn carrière.

Bij iKanbi geloven we in een cultuur van gelijke kansen en diversiteit. We verbinden ons ertoe een inclusieve omgeving te creëren waarin elke medewerker, ongeacht hun afkomst, geslacht of achtergrond, de mogelijkheid heeft om succesvol te zijn. We stimuleren een cultuur van openheid, respect en acceptatie, waardoor diversiteit in ideeën en perspectieven wordt bevorderd.

Door te zorgen voor het welzijn, de professionele ontwikkeling en de gelijke kansen van onze medewerkers, zorgen we ervoor dat ze volledig betrokken, gemotiveerd en klaar zijn om uitdagingen succesvol aan te gaan.

iKanbi zet zich in voor de maatschappij

We zijn van mening dat het essentieel is om positief bij te dragen aan de maatschappij. Of het nu in België is of in de buitenlandse landen waar we actief zijn, we zijn vastbesloten om een ​​positieve en significante impact te hebben.

Jaarlijks ondersteunen we tal van organisaties die zich inzetten voor het helpen van mensen of het bewust maken van belangrijke kwesties. We geloven in de kracht van samenwerking en zijn trots om, op onze eigen manier, bij te dragen aan projecten die een echt verschil maken in het leven van mensen.

iKanbi zet zich in voor het milieu

iKanbi heeft zich gecommitteerd aan het beschermen van het milieu en het verminderen van haar ecologische voetafdruk. We werken actief aan ons milieubeleid en zijn trots om aan te kondigen dat we een Ecovadis Bronze-gecertificeerd bedrijf zijn. Maar daar stopt het niet; we streven ernaar om nieuwe hoogten te bereiken op het gebied van duurzaamheid.

Om dit te bereiken, nemen we concrete maatregelen om ons natuurlijke hulpbronnenverbruik te verminderen en onze impact op het milieu te minimaliseren. Dit omvat initiatieven zoals het verminderen van ons energieverbruik, het optimaliseren van onze processen om afval te verminderen en het aannemen van duurzame praktijken in alle aspecten van onze activiteiten.

We ondersteunen ook herbebossingsprojecten en andere natuurbehoudsinitiatieven om onze resterende CO2-voetafdruk te compenseren. Bovendien sensibiliseren we actief onze medewerkers voor het belang van milieuduurzaamheid en moedigen we hen aan om dagelijks milieuvriendelijk gedrag aan te nemen.

Door deze verbintenissen in ons bedrijfsmodel te integreren, streven we ernaar een motor van positieve verandering te zijn, en inspireren we onze medewerkers, klanten en partners om ook bij te dragen aan een betere toekomst. Bij iKanbi zijn we ervan overtuigd dat we samen een rechtvaardiger en duurzamer wereld kunnen opbouwen voor toekomstige generaties.