Speelgoedinzameling: een succesverhaal gedragen door solidariteit

Speelgoedinzameling: een succesverhaal gedragen door solidariteit

Speelgoedinzameling: een succesverhaal gedragen door solidariteit 1280 1920 Emilie Coene

Voor iKanbi heeft dit seizoen een bijzondere betekenis, doordrenkt met solidariteit en delen. Dit jaar was onze speelgoedinzameling meer dan slechts een evenement. Het was een schitterende demonstratie van vrijgevigheid en steun voor een doel dat ons na aan het hart ligt.De oproep voor donaties werd halverwege november gelanceerd en de reactie overtrof ruimschoots onze verwachtingen.

Deze keer hadden we het geluk samen te werken met de vereniging Assistance à l’Enfance.

Gezamenlijk was ons doel duidelijk: de focus leggen op kinderen die het meest nodig hebben. Het was een prachtige kans om wat magie en troost te brengen naar de meest behoeftige kinderen.

Een betekenisvolle samenwerking met Assistance à l’Enfance

De vereniging heeft als missie om kinderen in moeilijkheden op alle mogelijke manieren te helpen, zowel op materieel, moreel, psychologisch, juridisch als sociaal vlak. Deze winter heeft ze haar 39ste speelgoedinzamelingsactie georganiseerd, een evenement gesteund door scholen en bedrijven. Het heeft geleid tot de distributie van meer dan 3900 speelgoed aan 1030 kinderen.

De hartverscheurende realiteit van kinderarmoede

De realiteit van kinderarmoede in België is hartverscheurend, waar meer dan één op tien kinderen in het land wordt geraakt. Deze cijfers weerspiegelen een zorgwekkende situatie waarin veel kinderen opgroeien onder moeilijke economische omstandigheden, geconfronteerd met dagelijkse uitdagingen om aan hun basisbehoeften te voldoen.

In dit kader is de herverdeling van speelgoed van cruciaal belang. Deze speelgoeditems bieden meer dan alleen vermaak; ze brengen hoop en een gevoel van normaliteit naar deze kinderen, die vaak verstoken blijven van eenvoudige kinderlijke ervaringen.

Positieve milieueffecten

Door speelgoed een tweede leven te geven, kan dit een positieve en significante milieu-impact hebben. Het hergebruik en recyclage van speelgoed helpen de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen, wat essentieel is om ons milieu te behouden.

Een hartelijk dankjewel aan onze toegewijde medewerkers

We willen onze oprechte dankbaarheid uiten aan onze medewerkers wiens actieve deelname de sleutel was tot het succes van deze vruchtbare inzamelactie. Hun vrijgevigheid en betrokkenheid vormden essentiële pijlers om deze golf van solidariteit te verspreiden.

Elke glimlach die we hebben kunnen brengen, is een overwinning, een stap in de richting van een wereld waar mededogen en solidariteit fundamentele waarden zijn.

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het succes van deze inzamelactie.