Betrokkenheid centraal in de klantenrelatie

Betrokkenheid centraal in de klantenrelatie 800 534 admin

Betrokkenheid, vrucht van de alchemie van de klantenrelatie

Het is niet zo gemakkelijk om uw klanten te motiveren zonder hen daarvoor te vergoeden. Hun betrokkenheid is echter een bron van diverse vormen van winst: ze kunnen immers merkambassadeurs worden en de verkoopcijfers doen stijgen of kunnen ook aansluiten bij een merkgemeenschap en – gratis – een deel van de klantenondersteuning onder gelijken op zich nemen. De klanten die blijk geven van de grootste betrokkenheid, kunnen bovendien bijdragen tot de ontwikkeling van de producten van de toekomst, via het proces van participatieve innovatie.

In dit opzicht draagt de e-reputatie van de klanten die ambassadeur, fan of superfan van een merk zijn bij tot de ontwikkeling van de merkwaarde en de optimalisatie van het merkimago. Hun invloed op de rechtstreekse verkoop door de uitbreiding van het gemiddelde winkelmandje en op de onrechtstreekse verkoop door hun macht op het vlak van aanbeveling tussen gelijken is bijzonder groot.

Al deze factoren zorgen ervoor dat de strategieën en tools van klantbetrokkenheid zeer belangrijk zijn. Hoe kunnen we echter de motivatie, de merkgehechtheid en de betrokkenheid van de klanten bevorderen en ontwikkelen?

De klanten waarderen en doen bestaan

Voor de merken komt het erop aan te verzekeren dat de klanten of fans de nodige motivatie vinden om zich op duurzame wijze te binden om bij te dragen tot de ontwikkeling van het merk en tot de verbetering van zijn processen en het te helpen innoveren. Daartoe dienen de ondernemingen te steunen op een waardensysteem, een organisatie, teams waarbij de klant een centrale plaats krijgt toebedeeld. Op die manier krijgt de klant nog meer het gevoel dat hij werkelijk deel uitmaakt van het merk.

Daarom moeten de merken de betrokkenheid van de klanten ontwikkelen en hun bijdragen bevorderen, meer bepaald binnen gemeenschappelijke digitale platforms; daarnaast moeten ze ook hun aanwezigheid op alle sociale kanalen ontwikkelen. Doen ze dat op stelselmatige wijze, op lange termijn en volgens een kanaaloverschrijdende benadering, dan worden de klanten, zonder dat ze daarvoor worden vergoed, echte merkambassadeurs en behouden ze toch hun vrijheid van meningsuiting.

Welke zijn de sleutelfactoren voor een geslaagde betrokkenheid van de klanten?

Het academisch onderzoek, geholpen door eminente onderzoekers zoals Brodie (2011), heeft de aandacht gevestigd op de factoren van betrokkenheid van de klanten, meer bepaald online in de sociale media en de merkgemeenschappen. Volgens Brodie (2011) bestaat de eerste factor erin de fans te helpen hun ervaringen online te delen, d.w.z. zich uit te drukken en hun ervaringen te publiceren, te “posten”, te getuigen en te delen.De tweede factor bestaat er dan in aan de fans van het merk of de klanten de kans te bieden te leren aan of van de anderen. Aldus kunnen deskundigen hun mening geven over de online productfiches, zoals bij Darty, of binnen een gemeenschap (Sosh).

Vervolgens houden de superfans ervan zelf dingen bij te leren maar ook hun kennis door te geven aan anderen. Deskundigen delen hun trucs of kneepjes, terwijl nieuwelingen profiteren van het advies van hun gelijken zoals dit binnen de gemeenschap Sosh gebeurt. Betrokken klanten zijn ook gevoelig voor het feit dat ze tot de ontwikkeling van producten of diensten kunnen bijdragen, naar het voorbeeld van de leden van CVous, de virtuele gemeenschap van Casino, die de consumenten verenigt.

Overigens is het sociale karakter van de online media bevorderlijk voor de creatie of de ontwikkeling van relaties tussen gelijken, consumenten, klanten of prospects. Op de sociale media worden er banden gesmeed die soms ook concrete gestalte krijgen in de reële wereld. De meest betrokken klanten stellen het overigens op prijs dat ze de kans krijgen de rol van ambassadeur te vervullen wanneer het merk hun daartoe de gelegenheid biedt binnen een gemeenschap ad hoc of ook op websites waar consumenten advies verlenen of op de sociale media.

Customer Contact Centers, actoren op het vlak van betrokkenheid

Bijgevolg moeten de actoren inzake outsourcing en de Customer Contact Centers diezelfde factoren in de hand werken. Die factoren geven immers een boost aan de betrokkenheid van de klant door hem de kans te bieden zich uit te drukken en te worden gehoord, door klanten-deskundigen te waarderen, door nieuwkomers te begeleiden en het proces van participatieve innovatie te ontwikkelen.

Doen ze dat niet, dan kan het gebeuren dat de betrokkenheid van de klanten kleiner wordt en het klantenverloop toeneemt. De actoren van de Customer Contact Centers staan dan ook op de eerste lijn in het evolutieproces van de merken naar Customer Centricity en een kanaaloverschrijdende benadering. Ze dienen een voorbeeldrol te vervullen voor de adverteerders op vlak van klantbetrokkenheid.