Nieuws

Speelgoedinzameling: een succesverhaal gedragen door solidariteit

Speelgoedinzameling: een succesverhaal gedragen door solidariteit 1280 1920 Emilie Coene

Voor iKanbi heeft dit seizoen een bijzondere betekenis, doordrenkt met solidariteit en delen. Dit jaar was onze speelgoedinzameling meer dan slechts een evenement. Het was een schitterende demonstratie van vrijgevigheid en steun voor een doel dat ons na aan het hart ligt.De oproep voor donaties werd halverwege november gelanceerd en de reactie overtrof ruimschoots onze verwachtingen.

Deze keer hadden we het geluk samen te werken met de vereniging Assistance à l’Enfance.

Gezamenlijk was ons doel duidelijk: de focus leggen op kinderen die het meest nodig hebben. Het was een prachtige kans om wat magie en troost te brengen naar de meest behoeftige kinderen.

Een betekenisvolle samenwerking met Assistance à l’Enfance

De vereniging heeft als missie om kinderen in moeilijkheden op alle mogelijke manieren te helpen, zowel op materieel, moreel, psychologisch, juridisch als sociaal vlak. Deze winter heeft ze haar 39ste speelgoedinzamelingsactie georganiseerd, een evenement gesteund door scholen en bedrijven. Het heeft geleid tot de distributie van meer dan 3900 speelgoed aan 1030 kinderen.

De hartverscheurende realiteit van kinderarmoede

De realiteit van kinderarmoede in België is hartverscheurend, waar meer dan één op tien kinderen in het land wordt geraakt. Deze cijfers weerspiegelen een zorgwekkende situatie waarin veel kinderen opgroeien onder moeilijke economische omstandigheden, geconfronteerd met dagelijkse uitdagingen om aan hun basisbehoeften te voldoen.

In dit kader is de herverdeling van speelgoed van cruciaal belang. Deze speelgoeditems bieden meer dan alleen vermaak; ze brengen hoop en een gevoel van normaliteit naar deze kinderen, die vaak verstoken blijven van eenvoudige kinderlijke ervaringen.

Positieve milieueffecten

Door speelgoed een tweede leven te geven, kan dit een positieve en significante milieu-impact hebben. Het hergebruik en recyclage van speelgoed helpen de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen, wat essentieel is om ons milieu te behouden.

Een hartelijk dankjewel aan onze toegewijde medewerkers

We willen onze oprechte dankbaarheid uiten aan onze medewerkers wiens actieve deelname de sleutel was tot het succes van deze vruchtbare inzamelactie. Hun vrijgevigheid en betrokkenheid vormden essentiële pijlers om deze golf van solidariteit te verspreiden.

Elke glimlach die we hebben kunnen brengen, is een overwinning, een stap in de richting van een wereld waar mededogen en solidariteit fundamentele waarden zijn.

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het succes van deze inzamelactie.

Bij iKanbi zal oktober roze zijn

Bij iKanbi zal oktober roze zijn 1640 924 Emilie Coene

Oktober brengt veel dingen met zich mee: het veranderen van het seizoen, pompoenen en Halloween-versieringen… Maar het wordt ook gekenmerkt door een uiterst belangrijke zaak, namelijk de strijd tegen borstkanker. Daarom zullen we gedurende de hele maand oktober binnen iKanbi bewustwordingsacties, informatieverstrekking en fondsenwerving uitvoeren om de organisatie Think Pink te ondersteunen.


Roze linten voor hoop

Een van de meest herkenbare symbolen in de strijd tegen borstkanker is het roze lint. Deze kleine linten dragen een grote hoop met zich mee en zijn uitgegroeid tot het universele symbool van solidariteit met degenen die, van dichtbij of ver weg, getroffen zijn door deze ziekte. Gedurende de hele maand oktober zullen we roze linten verkopen ten voordele van de organisatie Think Pink. De opbrengst van deze verkoop wordt volledig gedoneerd aan de organisatie om hun programma’s voor preventie, vroegtijdige opsporing en ondersteuning van patiënten te ondersteunen.

Het kopen van een roze lint is meer dan alleen een symbolisch gebaar. Het is een concrete manier om bij te dragen aan de strijd tegen borstkanker en degenen die ermee te maken hebben te helpen deze uitdaging met moed en waardigheid aan te gaan.

Bewustwording van borstkankerscreening

Bewustwording is een essentieel onderdeel van ons engagement in de strijd tegen borstkanker. We willen dat al onze medewerksters op de hoogte zijn van het belang van vroegtijdige opsporing. Om dit te bereiken, worden er gedurende de hele maand oktober bewustwordingscampagnes georganiseerd om hen te helpen de risico’s en methodes van borstkankerscreening beter te begrijpen.

Vroegtijdige opsporing kan levens redden en we willen dat al onze medewerksters proactief zijn op het gebied van gezondheid.

Doe met ons mee in deze cruciale strijd

De strijd tegen borstkanker is een zaak die ons na aan het hart ligt, en we geloven in de kracht van collectieve actie. We nodigen u uit om gedurende de hele maand oktober met ons mee te doen door een roze lint te kopen, deel te nemen aan onze bewustwordingscampagnes, informatie te delen over borstscreening, of eenvoudigweg uw solidariteit te tonen met degenen die tegen deze ziekte strijden.

Samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan een toekomst waarin borstkanker tot het verleden behoort. Doe met ons mee in deze cruciale strijd voor de gezondheid van vrouwen en voor een wereld zonder borstkanker.

Collaboration iKanbi Smart2Circle

iKanbi zet zich in voor een duurzamere toekomst

iKanbi zet zich in voor een duurzamere toekomst 1640 924 Emilie Coene

Collaboration iKanbi Smart2Circle

Bij iKanbi geloven we in een meer duurzame en verantwoordelijke toekomst voor onze planeet. Daarom zijn we verheugd om onze nieuwe samenwerking met Smart2Circle aan te kondigen als onderdeel van ons streven naar duurzame ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Duurzame ontwikkeling staat centraal in onze visie bij iKanbi. We zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf een essentiële rol heeft te spelen in het behoud van onze planeet en het verbeteren van de levenskwaliteit voor toekomstige generaties. Daarom hebben we besloten een nieuwe stap te zetten om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze sociale impact te verbeteren.

In deze inspanning hebben we ervoor gekozen om samen te werken met Smart2Circle, een bedrijf gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven bij het opbouwen van een duurzame en circulaire strategie. Samen zullen we een uitgebreide koolstofvoetafdruk van onze activiteiten opstellen om bronnen van broeikasgasemissies en gebieden waar we onze ecologische impact kunnen verminderen, te identificeren.

Maar dat is niet alles! We zullen ook een sterke MVO-strategie ontwikkelen die onze waarden, doelstellingen en concrete acties op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid zal integreren. Deze strategie zal ons helpen ons engagement naar onze medewerkers, klanten, partners en de samenleving als geheel te versterken.

We zijn vastbesloten om van deze samenwerking met Smart2Circle een succes te maken en iKanbi te transformeren tot een nog duurzamer en maatschappelijk verantwoord bedrijf. We houden u op de hoogte van onze vorderingen tijdens deze reis naar een groenere en ethischer toekomst.

Samen kunnen we het verschil maken. Bedankt dat u ons vergezelt op dit prachtige avontuur naar een betere wereld!

>>> Duurzame ontwikkeling is niet nieuw bij iKanbi, ontdek onze Ecovadis-resultaten <<<

Collecte

iKanbi zet zich in voor kansarme kinderen

iKanbi zet zich in voor kansarme kinderen 800 1131 Emilie Coene

Sinds zijn oprichting heeft de iKanbi-groep er altijd naar gestreefd een positieve rol te spelen in de samenleving door actief betrokken te zijn bij sociale- en milieukwesties. Dit jaar vormt daarop geen uitzondering! We zijn verheugd om ons recentste initiatief met u te delen, dat glimlachen en hoop heeft gebracht aan talrijke kansarme kinderen door middel van een inzamelingsactie van schoolmateriaal.

De iKanbi-groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de gemeenschap en daarom hebben we besloten om concrete actie te ondernemen om een verschil te maken in het leven van kinderen die te maken hebben met economische en sociale uitdagingen. Met immense vreugde hebben we een inzameling van schoolmateriaal georganiseerd, met als doel kinderen de benodigde hulpmiddelen te bieden om hun onderwijs rustig voort te zetten,” aldus Emilie Coene, Hoofd Marketing en Communicatie.

Mensenzorg vzwArc-En-Ciel AsblIn samenwerking met de Verenigingen Arc-en-Ciel en Mensenzorg hebben we deze benodigdheden kunnen verspreiden onder de kinderen die ze het meest nodig hadden. Deze vruchtbare samenwerking heeft onze overtuiging versterkt dat positieve en blijvende veranderingen mogelijk zijn wanneer bedrijven en organisaties zich aansluiten bij gemeenschappelijke inspanningen.

Dit project heeft niet alleen geleid tot de verspreiding van schoolbenodigdheden, maar heeft ook momenten van vreugde en solidariteit binnen onze teams gecreëerd. We zijn trots op onze medewerkers die een oprecht engagement hebben getoond voor deze zaak.

“Bij iKanbi beschouwen we deze actie als een stap vooruit naar een betere en meer inclusieve toekomst. We geloven sterk dat elke handeling, hoe klein ook, een significante impact kan hebben op het leven van mensen in nood. Daarom zullen we blijven zoeken naar nieuwe manieren om positief bij te dragen aan de maatschappij en het milieu,” voegt Emilie Coene toe.

We willen graag iedereen bedanken die dit initiatief heeft gesteund. Samen bewijzen we dat het mogelijk is om een betere wereld te creëren door hand in hand samen te werken voor het welzijn van allen!

Collecte

EcoVadis Medal

iKanbi Group behaalt de bronzen EcoVadis-medaille

iKanbi Group behaalt de bronzen EcoVadis-medaille 1667 1667 Emilie Coene

iKanbi is trots te mogen meedelen dat we de bronzen medaille hebben behaald in de Ecovadis MVO ranglijst.

EcoVadis Medal

iKanbi Group zet zich in voor duurzame ontwikkeling op maatschappelijk, ethisch en ecologisch gebied en is al een aantal maanden bezig met de ontwikkeling van een MVO-beleid. Doel: een strategie met actieplan uitstippelen en uitvoeren op het vlak van milieubewustzijn, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance.

Om onze inspanningen en vooruitgang duidelijk te maken bij onze klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook om een proactieve aanpak te hanteren voor de constante verbetering van ons MVO-beleid, hebben we beslist om deel te nemen aan de audit van EcoVadis. Na die audit hebben we de eervolle bronzen medaille behaald.

“Deze bronzen certificering weerspiegelt in de eerste plaats de sterke waarden en bedrijfscultuur van onze groep. Deze onderscheiding is ook een mooie bevestiging van de maatregelen en initiatieven die we de afgelopen jaren ondernomen hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling. We zullen uiteraard voortdurend verbeteringen blijven doorvoeren binnen al deze domeinen, want we zouden volgend jaar graag de zilveren certificering behalen”, aldus Alain Marbehant, Vice President van iKanbi.

Wat is de EcoVadis-certificering precies?

EcoVadis is een platform voor MVO-ratings. Het helpt ondernemingen van elke omvang en in alle activiteitensectoren om vergelijkende analyses uit te voeren en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren via een gemeenschappelijk platform, een universele scorecard en tools voor prestatieverbetering.  De EcoVadis-rating beoordeelt de kwaliteit van het MVO-managementsysteem van de onderneming op basis van 21 duurzaamheidscriteria en 4 thema’s:

 • Milieu;
 • Arbeids- en mensenrechten;
 • Ethiek;
 • Duurzame inkoop.

Binnenkort zal op onze website de nieuwe rubriek MVO te vinden zijn.

Dounia et Silke, employées chez iKanbi

Portretten van Dounia en Silke, twee medewerksters van ons contactcenter in Berchem

Portretten van Dounia en Silke, twee medewerksters van ons contactcenter in Berchem 1920 1483 Emilie Coene

In januari 2023 heeft iKanbi Group zijn nieuwe contactcenter in Berchem officieel geopend. Berchem is een multiculturele kweekvijver van talent en ligt op een boogscheut van Antwerpen en niet ver van Brussel. De geografische ligging vlak bij het openbaar vervoer en belangrijke verkeersassen is uiteraard een grote troef.

Het contactcenter van iKanbi Berchem beschikt over beveiligde ruimten en een oppervlakte van1.250m² op dezelfde verdieping.

Onze ruimten zijn bovendien speciaal uitgedacht om het welzijn van al onze medewerkers op de eerste plaats te zetten:

 • ontspanningsruimten;
 • ergonomische opleidingsruimten;
 • ergonomisch meubilair;
 • een cafetaria;
 • een coffee corner;
 • een sportzaal;

Om je daarover wat meer te vertellen, geven we graag het woord aan de mensen die iKanbi Berchem tot leven brengen.

Ontdek snel de getuigenissen van Dounia en Silke, twee van onze medewerksters in Antwerpen:

Dounia et Silke, employées chez iKanbi

 

Wat houdt je werk precies in en wat vind je het leukst aan je job?

Dounia: ” Als coach begeleid en ondersteun ik onze agenten, zodat elke klant telkens opnieuw een fantastische ervaring heeft met ons klantenservice. Ik ben trots op mijn bijdrage aan het creëren van deze positieve impact op onze klanten. Ik geniet van de eindeloze mogelijkheden die mijn werk biedt, waarbij ik vaak unieke en avontuurlijke situaties beleef. Daarnaast krijg ik de kans om te groeien als persoon en om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen.”

Silke: “Ik ben al zes maanden een trotse iKanbi-medewerker! Als redder in nood help ik onze klanten met speciale situaties en uitdagingen. Ik word elke dag opnieuw verrast door de unieke vragen en verhalen van onze klanten. Het geeft me een gevoel van voldoening om hen te kunnen helpen en ik hou ervan om met hen te praten. Ik kan echt mijn praatzieke natuur omarmen in deze baan!”

Wat doe je liever: telewerken of naar kantoor komen?

Dounia: “Hoewel ik het meest productief ben wanneer ik vanuit huis werk, is het geweldig om deel uit te maken van de inspirerende en stimulerende werkomgeving op kantoor. Het is de perfecte plek om de banden met mijn team te versterken en om te profiteren van de fysieke coaching en mentorship.”

Silke: ” Hoewel ik het gemak van thuiswerken waardeer, kom ik het liefst naar het kantoor. Het voelt als mijn tweede thuis en ik hou ervan om mijn collega’s persoonlijk te zien.”

Hoe zou je de sfeer op kantoor in Berchem beschrijven?

Dounia: “Het Berchem kantoor is een oase van energie! De jonge en dynamische sfeer zorgt voor een inspirerende en verrijkende werkomgeving, waarbij ik de vrijheid heb om mijn creativiteit te uiten en mijn mening te delen. Het motto ‘hard werken loont’ geeft me de motivatie om elke dag het beste van mezelf te geven.”

Silke: “Als je het kantoor binnenkomt, word je verwelkomd door de bruisende energie van onze fantastische collega’s. Het is een geweldige plek om te werken en te groeien, en ik voel me echt thuis tussen al deze geweldige mensen.”

Kun je ons een originele anekdote vertellen over een telefoongesprek dat je hebt meegemaakt?

Dounia: ” Als coach heb ik talloze inspirerende momenten meegemaakt die me hebben gevormd tot wie ik ben. Van activiteiten onder de collega’s tot spontane brainstormsessies, ik heb geleerd dat er altijd ruimte is voor avontuur en plezier in mijn werk. Het is moeilijk om één specifieke anekdote te kiezen, elk moment is een beleving opzich. Samen met mijn leidinggevende en de agenten heb ik zoveel geweldige herinneringen gecreëerd die me erg motiveren!”

Silke: “Laatst kreeg ik een oproep van een klant die ons belde om zijn waardering uit te spreken voor een van onze collega’s. Hij vond het werk dat de collega had gedaan geweldig en vroeg of ik haar een speciale boodschap wilde sturen om haar te bedanken. Het was zo’n hartverwarmend moment en het gaf me echt een boost om te weten dat we echt het verschil maken voor onze klanten.”

>>> Wil je werken met Dounia en Silke? Ontdek onze vacatures <<<

Met trots kondigt iKanbi Group de opening van een nieuw contactcenter in Tanger (Marokko) aan

Met trots kondigt iKanbi Group de opening van een nieuw contactcenter in Tanger (Marokko) aan 1920 1483 Emilie Coene

Met trots kondigt iKanbi Group de opening van een nieuw contactcenter in Tanger (Marokko) aan

Deze nieuwe vestiging in de Avenue Youssef Ibn Tachfine 25 in Tanger wordt onze zesde vestiging, naast die van Loncin, Berchem, Tirana, Maastricht en Casablanca. In het nieuwe contactcenter zullen we gespecialiseerde ondersteunende en helpdeskdiensten via telefoon, e-mail of chat aanbieden. lees meer

Nominatie voor de Trends Gazellen 2023

Nominatie voor de Trends Gazellen 2023 1585 1920 Emilie Coene

Ook dit jaar kondigen we met trots aan dat iKanbi Belgium genomineerd is voor de Trends Gazellen 2023.

Maar wat zijn de Trends Gazellen?

De redactie van Trends Magazine selecteert dit jaar voor 22ste keer per provincie 250 Trends Gazellen. Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven, bovendien vormen ze een integraal onderdeel van ons economisch landschap. Deze competitieve ondernemingen hebben een positieve invloed op het ondernemingsklimaat in hun regio. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid. De Trends Gazellen worden bestempeld als een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven.

Een bekroning tot Trends Gazellen wordt door de ondernemingswereld gekoesterd omwille van de nationale bekendheid én regionale erkenning.

Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers:

 • groei in toegevoegde waarde
 • groei in personeel
 • groei in de cash-flow

Bron: https://trendsgazellen.be/#top 

Een grote erkenning voor iKanbi

Zoals u kunt zien, is deze nominatie een echte erkenning voor al onze teams die zich 100% geven om ons bedrijf meer dan 30 jaar na de oprichting te blijven ontwikkelen en onze klanten tevreden te houden in het beheer van hun klantenservice!

iKanbi behaalde een zeer verdienstelijke negende plaats in het Trends Gazellen klassement in de provincie van Luik.

Dank u aan al onze medewerkers zonder wie dit lange avontuur niet mogelijk zou zijn.

 

Een interne toepassing, ontwikkeld door en voor de medewerkers van iKanbi!

Een interne toepassing, ontwikkeld door en voor de medewerkers van iKanbi! 600 371 Emilie Coene

Deze week lanceerde iKanbi zijn eigen platform voor het beheer van aanvragen, incidenten en supportdiensten binnen iKanbi. 

Met deze interne ticketingtool kunnen de aanvragen die de medewerkers van iKanbi richten tot de afdelingen HR, IT, Facility en BI (management) van het bedrijf worden beheerd en opgevolgd.

Je denkt nu misschien: ‘Maar wat is nu eigenlijk het nut van zo’n eigen toepassing? Is er dan al niet een overvloed aan gebruiksklare en gebruiksvriendelijke softwareprogramma’s verkrijgbaar?’

Het idee van iKanbi om zijn eigen toepassing te ontwikkelen, is ontstaan uit meerdere vaststellingen.

Ten eerste is er nood aan een tool waarin alle aanvragen worden gecentraliseerd ter vervanging van de verschillende interne communicatiekanalen (mail, chat, telefoon, …).

Centralisering van de aanvragen via één kanaal

 

Ten tweede willen we de procedures vereenvoudigen door de verschillende soorten aanvragen eerst te analyseren en de aanvraagstromen te beheren. Met het oog op deze vereenvoudiging structureren we de HR-, IT-, Facility- en BI-interfaces en voegen we in de formulieren vooraf vastgelegde velden en vrije velden in. Op die manier is het gemakkelijker om de aanvragen te verdelen en ze nadien ook op te volgen.

En tot slot willen we de medewerkers van iKanbi meer autonomie geven in het aanmaken en opvolgen van hun aanvragen. Voor de meeste tickets is namelijk geen goedkeuring van een manager nodig. Dergelijke aanvragen kunnen dus door de medewerkers zelf worden beheerd.

Na een grondig marktonderzoek is gebleken dat geen enkel softwareprogramma echt goed afgestemd was op de situatie van de medewerkers van iKanbi. Naast de licentie per gebruiker hadden we heel wat grote aanpassingen moeten doorvoeren om de software zo optimaal mogelijk af te stemmen op de situatie bij iKanbi, wat uiteraard met hoge meerkosten gepaard zou gaan. Het was dan ook de logica zelve om een echt iKanbi-product te ontwikkelen voor de medewerkers van iKanbi op basis van hun reële behoeften.

Daarvoor sloeg het Web Development-team de handen in elkaar met een projectteam dat meerdere afdelingen beslaat. Aan de hand van een diepgaande analyse van de verschillende aanvragen die de afdelingen HR, IT en Facility ontvangen, konden deze aanvragen in categorieën worden ingedeeld en kon er een structuur worden uitgewerkt voor het beheer en de opvolging van de stromen.

Na maandenlang hard hieraan te hebben gewerkt, is het resultaat van de samenwerking tussen de verschillende teams en het Web Development-team nu eindelijk klaar.

Tot slot hoeft het geen betoog dat de verbetering van de diensten voor zowel de ‘externe’ als de ‘interne’ klanten een intrinsieke waarde heeft voor iKanbi. Dit platform werd dan ook ontwikkeld met het oog op constante verbetering via de statistische gegevens die het kan opleveren. Deze statistische gegevens over de soorten aanvragen, de soorten antwoorden, de behandelingstijd, de herhaling van bepaalde incidenten, enzovoort geven een objectief beeld van de tendensen en bieden verbetermogelijkheden. Zo zouden bepaalde aanvragen in de toekomst automatisch kunnen worden behandeld. Vanuit dezelfde optiek werd op het startscherm een meldingssysteem toegevoegd, dat laat weten wanneer een incident gevolgen heeft voor meerdere medewerkers. Op die manier wordt vermeden dat hetzelfde incident herhaaldelijk wordt gemeld.

De toepassing is dus goed doordacht en hoeft nu enkel nog in gebruik te worden genomen!

iKanbi wenst u het allerbeste voor 2022!

iKanbi wenst u het allerbeste voor 2022! 1280 720 Emilie Coene